bestia

22 teksty – auto­rem jest bes­tia.

Oba­wy nas og­ra­niczają, przez nie w ciągu całego życia tra­cimy wiele okaz­ji na by­cie szczęśliwym. 

myśl dnia z 7 kwietnia 2013 roku
zebrała 108 fiszek • 26 czerwca 2011, 19:11

Wszys­cy tra­cimy w życiu coś cen­ne­go, tyl­ko każdy w in­nym czasie. 

myśl dnia z 27 października 2013 roku
zebrała 159 fiszek • 14 maja 2011, 19:19

Ut­rzy­muję w swo­jej głowie każdą chwilę spędzoną z Tobą, uwięziłam Cię w moim oczach. 

myśl
zebrała 89 fiszek • 6 maja 2011, 17:28

Z każdą chwilą budzi się we mnie co­raz większa nadzieja na to, że może jut­ro wreszcie spełnią się mo­je marzenia. 

myśl
zebrała 76 fiszek • 1 maja 2011, 18:16

Je­go uśmiech spra­wiał, że za­pomi­nała o całym świecie. Lu­biła przy tym pat­rzeć w Je­go oczy wpat­rzo­ne w nią. To było miłe, że wreszcie dla ko­goś była ważna. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 25 kwietnia 2011, 21:42

Chcę być po pros­tu szczęśli­wa i mam gdzieś co so­bie o mnie myśli­cie. Prze­cież w życiu chodzi o włas­ne spełnienie, a nie pod­porządko­waniu się innym. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 21 kwietnia 2011, 22:39

Kiedy pat­rzyła na niego nie widziała żad­nych wad, był dla niej po pros­tu idealny... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 20 kwietnia 2011, 17:40

Lu­bię jak czas upływa tyl­ko dla naszej miłości. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 kwietnia 2011, 19:50

Do­piero, gdy ma­my obok siebie przy­jaciela życie sta­je się piękne. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 kwietnia 2011, 18:26

Ból i strach stał się te­raz całym jej światem, nie umiała sta­wić te­mu oporu. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 13 kwietnia 2011, 16:26

bestia

Ludzie są stworzeni na wzór i podobieństwo właściwie nie wiadomo przez kogo, aby przestali być zwierzętami podarowano im rozum.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bestia

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność